CE-markering en veiligheid op het werk
CE marking and safety at work

Postal Address

Themag B.V.
Delftechpark 26
NL – 2628 XH Delft
Netherlands
Kijk op Google Maps

Telefoon Receptie

+31 (0)15 26 00 907

Telefoon Direct

+31 (0)10 59 28 456

Fax

+31 (0)84 74 39 662

E-mail

De Flash 8 (of hogere versie) plug-in is nodig om de gehele website te kunnen zien. Haal Flash hier op

N.B. Het is mogelijk dat onder Internet Explorer v11 en op mobiele android apparatuur Flash player niet kan worden geinstalleerd. Dit is een probleem dat helaas niet door ons kan worden opgelost. Wij raden u in dat geval aan om Google Chrome te gebruiken om websites die flash player nodig hebben te kunnen zien. Themag werkt op dit moment aan een website zonder flash, waarschijnlijk gereed augustus 2014.

Profiel

CE-markering en veilig werken

CE-markering en veilig werken zijn onderwerpen waar veel ondernemingen mee van doen hebben. Themag ondersteunt bedrijven op een ondernemersvriendelijke manier bij CE-markering en veilig werken door het geven van advies, begeleiding en training.

CE-markering en alles wat daarmee verband houdt, is al meer dan 20 jaar een speerpunt in het advieswerk van Themag. Onze consultants hebben daarom een enorme kennis en ervaring over CE-markering opgebouwd. Vanaf het moment dat de EU-regelgeving over CE-markering een belangrijke factor werd voor de handel en industrie, hebben bedrijven kunnen rekenen op onze expertise en onze inzet bij onder andere het maken van risicobeoordelingen en risicoanalyses en het schrijven van gebruiksaanwijzingen. Voor een beknopt overzicht van CE-markering: download pdf >

Ook veilig werken is een onderwerp dat onze volle aandacht heeft. De minimumeisen voor alle arbeidsmiddelen voor alle EU-lidstaten zijn gelijkgetrokken en er zijn veel parallellen met de eisen voor CE-markering.

Omdat Themag de praktijk al jaren van dichtbij meemaakt, zijn wij ook de aangewezen partij om cursussen en trainingen te verzorgen over CE-markering en veilig werken. Hierbij komen alle aspecten aan bod: de risicoanalyse of risicobeoordeling, het schrijven van de gebruiksaanwijzing, de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG, de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE of RI&E) met het plan van aanpak, enz..

Een greep uit ons cursusprogramma, volgt hieronder.

Compacte cursus CE-markering van machines. DEen compacte training voor de CE-markering van machines, die alleen het hoognodige bevat om machines, apparaten en installaties zelf van CE te kunnen voorzien, of om aangeleverde producten te controleren. We richten ons op de techniek en gaan op een praktische manier door alle eisen, zonder veel tijd te besteden aan de wettelijke achtergronden. Deze cursus is daarom uitermate geschikt voor wie het om de techniek gaat, of voor wie nog eens zijn of haar CE vaardigheden wil aanscherpen. Voor meer informatie: download pdf >

Vernieuwde CE-markering! Een interactieve cursus over negen nieuwe EU-richtlijnen onder het Nieuwe Wetgevings Kader die in 2016 alle regelgeving vervangen voor EMC, ATEX-producten, Explosieven, Personenliften, Laagspanningsapparatuur, Meetinstrumenten, Niet-automatische weegwerktuigen, Radioapparatuur en Drukvaten van eenvoudige vorm. Omdat veel bedrijven hun ontwerptraject en inkoopcontracten richten op leveringen van nieuwe producten na die datum, willen wij u op tijd informeren over de veranderingen in de verschillende wetgevingen en de gevolgen voor u in kaart brengen. Voor meer informatie: download pdf >

Nieuwe EU-richtlijn Drukapparatuur. Een uitgebreide behandeling van de veranderingen die nieuwe richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU geeft. Al in juni 2015 gaat de eerste fase in en 17 juli 2016 wordt de oude richtlijn Drukapparatuur volledig vervangen. Voor meer informatie: download pdf >

CE-markering van machines. Deze cursus is volledig gebaseerd op de laatste uitgave van de Machinerichtlijn, waarbij ook de EMC-richtlijn en de Laagspanningsrichtlijn de nodige aandacht krijgen. In twee dagen wordt het gehele traject voor CE-markering van machines doorlopen. De cursus is een stevige basis voor het zelf interpreteren van de CE-richtlijnen, het maken van risicobeoordelingen en het opstellen van de documentatie. Voor meer informatie: download pdf >

Bouwproducten en CE-markering. De overgang van de oude richtlijn bouwproducten naar de EU-verordening 305/2011 (CPR) heeft zijn invloed op bestaande CE-gemarkeerde producten. De geharmoniseerde productnormen voor bouwproducten zijn over het algemeen echter nog onveranderd. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de EU-verordening praktisch gehanteerd wordt, hoe met typekeuringen of typeberekeningen (ITT) moet worden omgegaan en op welke wijze de productiecontrole (FPC) kan worden ingericht. Ook krijgt de Prestatieverklaring en etikettering veel aandacht. Het wordt aanbevolen om vooraf uw eigen specifieke onderwerpen aan te geven. Voor meer informatie: download pdf >

Machineveiligheid voor eigenaren. In een blok van twee dagen worden alle ins en outs geoefend met het beoordelen van de machineveiligheid in een bedrijf. De opgedane kennis kunt u direct toepassen op uw eigen situatie. Er wordt zowel theoretische als praktische informatie gegeven over de Arbowet en de RIE en ook krijgt de CE-markering veel aandacht. Tijdens de cursus wordt ook een praktijktoets gedaan in een meewerkend bedrijf. Voor meer informatie: download pdf >

© Copyright 2014 Themag B.V. Delft  |  Valid XHTML & CSS